Catégorie Meilleur jeune leader de l’année

Catégorie Meilleur jeune leader de l’année

 • LABA Fodoh (24%, 1 836 Votes)
 • DONKO Biléyo (15%, 1 132 Votes)
 • BILITIS AIMEE Kokoè Adamah (12%, 952 Votes)
 • TCHAOU Essowè Odile (12%, 924 Votes)
 • BATAKA Katseth Gnanoswey Raoul (9%, 726 Votes)
 • KUDZU Grace (8%, 599 Votes)
 • GADOH Bemah (3%, 263 Votes)
 • KPEGBA Ameyo Emefa (3%, 201 Votes)
 • TEKO Hodenou Julio (3%, 196 Votes)
 • KOUTI Benjamin (2%, 148 Votes)
 • Me AMENYINU Godwin Teko Seyram (2%, 125 Votes)
 • ADJAKEY Kodjo alias Pikaluz (2%, 122 Votes)
 • TOOFAN (2%, 118 Votes)
 • GBEKOU Roger (1%, 114 Votes)
 • CISSÉ Aphtal (1%, 60 Votes)
 • TANKO Ismaël (1%, 44 Votes)
 • KOUDOU Adamas (1%, 42 Votes)
 • ETCHRI Edeh Dona (0%, 26 Votes)
 • BESSAN Komlan Edem (0%, 14 Votes)
 • KODO Sam (0%, 6 Votes)

Total Voters: 7 648

Loading ... Loading ...